Vyšší důchod

zpět na výpis

  

Co je to předdůchod?

Obrázek č.1

Předdůchod jsou peníze, které nečerpáte od státu, ale z vašeho doplňkového penzijního spoření. Pozor, pokud máte starší typ „penzijní připojištění“, předdůchod z něj čerpat nemůžete. V takovém případě musíte požádat vaši penzijní společnost o převedení peněz do penzijního spoření.

Předdůchod není důchod v pravém slova smyslu. Nejedná se o dávku od státu, ale o způsob, jak můžete využít úspory z penzijního spoření. I když to není státní dávka, stát tuto možnost aktivně podporuje a zvýhodňuje, třeba tím, že za vás v době předdůchodu platí zdravotní pojištění. Od platby sociálního pojištění je předdůchodce osvobozený.

Předdůchod ovlivňuje výpočet starobního důchodu a to ze dvou hledisek.

a) doba předdůchodu se nepočítá do celkové délky pojištění. To ovlivní výpočet důchodu negativně.

b) předdůchod je vyloučená doba, neovlivňuje výši vašeho průměrného vyměřovacího základu. To ovlivní výpočet důchodu pozitivně.

Do předdůchodu můžete jít pět let před nárokem na starobní důchod. Existují ale dvě podmínky předdůchodu

Minimální doba čerpání 2 roky
Penzijní spoření s naspořenou částkou, která pokryje výši měsíčního předdůchodu v hodnotě alespoň 30 % průměrné měsíční mzdy, což je pro rok 2023 11 792 Kč.

Minimální naspořená částka pro předdůchod nastoupený v roce 2023 je 24 * 11 792, což je 283 008 Kč. V tomto případě můžete jít na předdůchod o dva roky dříve. Při odchodu na maximální možnou dobu pěti let člověk potřebuje mít naspořeno 707 520 Kč. Datum odchodu na předdůchod ovlivní i budoucí výši vašeho starobního důchodu. Neovlivní sice výši vašeho průměrného vyměřovacího základu, protože v této části výpočtu se počítá jako vyloučená doba. Ale pozor, předdůchod se nepočítá jako náhradní doba, takže doba pobírání předdůchodu nebude započítána do vašeho počtu pojištěných let a tímto výpočet starobního důchodu ovlivní negativně.

Při kalkulaci, jestli se vám předdůchod vyplatí, musíte brát v potaz nejen to, jak předdůchod ovlivní budoucí výpočet vašeho starobního důchodu, ale musíte kalkulovat také s ušetřeným zdravotním pojištěním.

 

Vyšší důchod

Kontakt
Stodolní 794/21
Ostrava, 702 00
E-mail: info@vyssiduchod.cz
Telefon: +420 777 865 666

Jan Šimr - účetní

Jako účetní se s problematikou důchodů a sociálního pojištění potkávám u svých klientů OSVČ, kteří se mě často ptají na to, jak optimalizovat odvody na důchodové pojištění a tím výši své budoucího penze. 

Začal jsem se proto o důchodovou problematiku zajímat více do hloubky.

Liberty Finance

Pomáháme klientům s finančním plánováním na penzi. To kromě spoření a investic zahrnuje i problematiku optimalizace starobních důchodů. Protože jsme odborníky také na životní pojištění, je nám blízká i oblast invalidních důchodů. 

V problematice důchodů se neustále vzděláváme.


Garance vrácení peněz do 14 dní


Pomůžeme vám napravit chyby v důchodové evidenci


Propojili jsme zkušenost účetních a finančních poradců se světem informačních technologií