Vyšší důchod

zpět na výpis

  

Jak se počítá starobní důchod

Obrázek č.1

Lámete si hlavu jak spočítat důchod? Nejste sami. Výpočet starobního důchodu v České republice není jednoduchá věc. Naši zákonodárci si s námi pohráli a abyste dokázali svůj důchod správně spočítat, neobejdete se bez znalostí matematiky.

Základní vzorec vypadá na první pohled jednoduše.

 

Starobní důchod = základní výměra + procentní výměra

 

S první polovinou vzorce problém není. Základní výměra je pro všechny stejná a každý rok ji určuje vláda jako 10 % z průměrné mzdy. Pro rok 2023 je základní výměra 4040 Kč. Pro rok 2024 se zvyšuje na 4400 Kč.

Procentní výměra už začíná být oříšek. 

 

Procentní výměra = výpočtový základ * počet let pojištění * 1,5%

 

Výpočtový základ

Jako první se podíváme na výpočtový základ. Pro ten je potřeba znát všechny vaše příjmy z rozhodného období. Rozhodné období je doba, kdy se vaše příjmy pro účely výpočtu hodnotí. Začíná 1.1 roku následujícím po roce, kdy jste měl(a) 18. narozeniny a končí 31.12 roku před rokem kdy máte nárok na důchod. Nepřihlíží se k příjmům před rokem 1986, takže u dříve narozených začíná rozhodné období nejdříve 1.1.1986.

Vaše příjmy se zaznamenávají v podobě vyměřovacích základů. U zaměstnanců to je hrubá mzda. U OSVČ je to momentálně 1/2 jejich daňového základu. Za každý rok se vám všechny vyměřovací základy sečtou. 

Ovšem pozor, tím legrace nekončí. Kvůli inflaci je potřeba vyměřovací základ přepočíst na dnešní hodnotu peněz. K tomu slouží tzv. koeficienty nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. Ty se každý rok mění. Vláda k 30.9. stanoví tzv. přepočítací koeficient a všeobecný vyměřovací základ. Každý rok má pak v zákoně svůj všeobecný vyměřovací základ, který se přepočítá aktuálním koeficientem nárůstu.

Např. pro výpočet důchodu v roce 2023 je výše všeobecného vyměřovacího základu v roce 2021 38294 Kč. Koeficient pro úpravu vyměřovacího základu za rok 2021 1,0530 .....

 

Vyšší důchod

Kontakt
Stodolní 794/21
Ostrava, 702 00
E-mail: info@vyssiduchod.cz
Telefon: +420 777 865 666

Jan Šimr - účetní

Jako účetní se s problematikou důchodů a sociálního pojištění potkávám u svých klientů OSVČ, kteří se mě často ptají na to, jak optimalizovat odvody na důchodové pojištění a tím výši své budoucího penze. 

Začal jsem se proto o důchodovou problematiku zajímat více do hloubky.

Liberty Finance

Pomáháme klientům s finančním plánováním na penzi. To kromě spoření a investic zahrnuje i problematiku optimalizace starobních důchodů. Protože jsme odborníky také na životní pojištění, je nám blízká i oblast invalidních důchodů. 

V problematice důchodů se neustále vzděláváme.


Garance vrácení peněz do 14 dní


Pomůžeme vám napravit chyby v důchodové evidenci


Propojili jsme zkušenost účetních a finančních poradců se světem informačních technologií