Vyšší důchod

Jak doložit studium

Dobu studia můžete ČSSZ doložit relevantními doklady, například diplomem, výučním listem, maturitním vysvědčením, potvrzením o studiu od příslušné školy, vysvědčením, studijním indexem.

Doklady o studiu je možné předložit OSSZ v místě vašeho bydliště. Z těchto dokladů budou pořízeny ověřené kopie a předány ČSSZ k jejich zaznamenání do evidence vašich dob pojištění.

 

Studium můžete doložit také přímo na ústředí ČSSZ poštou, či datovou schránkou. Je to rychlejší. Zde je adresa:

Ústředí ČSSZ

Křížová 25

225 08  Praha 5

ID datové schránky: 49kaiq3

 

Vyplňte žádost o doplnění studia a spolu s originály dokumentů ji pošlete poštou. Případně žádost a dokumenty vemte na kteroukoliv pobočku České pošty, která má na přepážce Czech point. Tam nechte dokumenty elektronicky zkonvertovat a odeslat rovnou do datové schránky ČSSZ.

Žádost o doplnění studia.pdf

 

 

 

Vyšší důchod

Kontakt
Stodolní 794/21
Ostrava, 702 00
E-mail: info@vyssiduchod.cz
Telefon: +420 777 865 666

Jan Šimr - účetní

Jako účetní se s problematikou důchodů a sociálního pojištění potkávám u svých klientů OSVČ, kteří se mě často ptají na to, jak optimalizovat odvody na důchodové pojištění a tím výši své budoucího penze. 

Začal jsem se proto o důchodovou problematiku zajímat více do hloubky.

Liberty Finance

Pomáháme klientům s finančním plánováním na penzi. To kromě spoření a investic zahrnuje i problematiku optimalizace starobních důchodů. Protože jsme odborníky také na životní pojištění, je nám blízká i oblast invalidních důchodů. 

V problematice důchodů se neustále vzděláváme.


Garance vrácení peněz do 14 dní


Pomůžeme vám napravit chyby v důchodové evidenci


Propojili jsme zkušenost účetních a finančních poradců se světem informačních technologií