Vyšší důchod

zpět na výpis

  

Co to jsou vyloučené doby a jak ovlivní výši důchodu?

Obrázek č.1

Pokud nevíte nic o tom, jak se počítá důchod, pravděpodobně se leknete vyloučených dob ve vaší evidenci pojištění. Ale nebojte, i když slovo "vyloučený" má negativní konotaci, váš důchod ovlivní právě naopak.

Hlavní funkcí vyloučených dob je "nerozmělnit" váš průměrný vyměřovací základ (výdělek). Doba, po kterou jste nemohli pracovat, ale počítá se vám do doby pojištění, se z výpočtu vašeho průměrného výdělku jednoduše vyloučí. Vyloučené doby jsou zejména tzv. náhradní doby. Čas, kdy jste neodváděli sociální pojištění ze zákonem omluvených důvodů. Jedná se zejména o studium, pracovní neschopnost, péče o dítě apod

Pro pochopení principu vyloučených dob uvedeme příklad. Dejme tomu, že jste pracovali 10 let a každý rok byl souhrn vašich vyměřovacích základů (výdělků) 300 000. Váš průměrný měsíční vyměřovací základ bude (3 000 000 / 10) / 12 = 25 000

Pokud byste dva roky pečovali o dítě a tato doba se z výpočtu průměrného výdělku nevyloučila, bude výpočet ((8 * 300 000)/10) / 12 =  20 000

Pokud by se péče o dítě nevyloučila, váš průměrný měsíční vyměřovací základ bude rozmělněný a nebude 25 000, ale jen 20 000. Po vyloučení bude rovnice vypadat takto ((8 * 300 00)/10-2) / 12 = 25 000

Vyšší důchod

Kontakt
Stodolní 794/21
Ostrava, 702 00
E-mail: info@vyssiduchod.cz
Telefon: +420 777 865 666

Jan Šimr - účetní

Jako účetní se s problematikou důchodů a sociálního pojištění potkávám u svých klientů OSVČ, kteří se mě často ptají na to, jak optimalizovat odvody na důchodové pojištění a tím výši své budoucího penze. 

Začal jsem se proto o důchodovou problematiku zajímat více do hloubky.

Liberty Finance

Pomáháme klientům s finančním plánováním na penzi. To kromě spoření a investic zahrnuje i problematiku optimalizace starobních důchodů. Protože jsme odborníky také na životní pojištění, je nám blízká i oblast invalidních důchodů. 

V problematice důchodů se neustále vzděláváme.


Garance vrácení peněz do 14 dní


Pomůžeme vám napravit chyby v důchodové evidenci


Propojili jsme zkušenost účetních a finančních poradců se světem informačních technologií