Vyšší důchod

Jak doložit zaměstnání v zahraničí

Pokud jste měli výdělečnou činnost v zahraničí, ČSSZ tuto dobu ve své evidenci nemá.

Potvrzení o pojištěných dobách ve státech EU nebo ve státech, s nimiž má Česká republika uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, si ČSSZ vyžádá od příslušného cizozemského nositele pojištění až po podání žádosti o důchod, pokud jste tuto skutečnost v žádosti uvedli.

Aby se mohlo přihlížet k době pojištění v zahraničí, musí se jednat o zemi Evropské unie (+ Švýcarsko a Island) nebo o zemi, se kterou má Česko uzavřenu dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení. Pokud by se jednalo o dobu pojištění získanou v jiné zemi, tj. v tzv. nesmluvní cizině, k takto získané době by se nijak nepřihlíželo. Zde je seznam států, se kterými má Česká republika smlouvu uzavřenou - www.mpsv.cz.

U těchto zemí platí (až na pár výjimek jako je např. Slovensko), že za dobu pojištění v dané zemi vyplácí důchod daná země.

Doby získané v Česku = důchod vyplácí Česká republika
Doby získané v cizině = důchod vyplácí daný stát

Doby pojištění v těchto zemích se však počítají pro zjištění toho, jestli máte nárok na důchod. ČSSZ si od obdobné instituce v dané zemi vyžádá potvrzení o pojištění a potvrzenou dobu pojištění v zahraničí přičte k době pojištění získané v České republice.

Vyšší důchod

Kontakt
Stodolní 794/21
Ostrava, 702 00
E-mail: info@vyssiduchod.cz
Telefon: +420 777 865 666

Jan Šimr - účetní

Jako účetní se s problematikou důchodů a sociálního pojištění potkávám u svých klientů OSVČ, kteří se mě často ptají na to, jak optimalizovat odvody na důchodové pojištění a tím výši své budoucího penze. 

Začal jsem se proto o důchodovou problematiku zajímat více do hloubky.

Liberty Finance

Pomáháme klientům s finančním plánováním na penzi. To kromě spoření a investic zahrnuje i problematiku optimalizace starobních důchodů. Protože jsme odborníky také na životní pojištění, je nám blízká i oblast invalidních důchodů. 

V problematice důchodů se neustále vzděláváme.


Garance vrácení peněz do 14 dní


Pomůžeme vám napravit chyby v důchodové evidenci


Propojili jsme zkušenost účetních a finančních poradců se světem informačních technologií