Vyšší důchod

Jak doplnit neevidované doby důchodového pojištění

Chybí-li vám v důchodové evidenci období, ve kterém jste byli pojištěni, můžete zahájit šetření na vaší Okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) nebo je můžete doplnit rovnou na ústředí České správy sociálního zabazpečení (dále jen ČSSZ). Tam se dají potřebné dokumenty poslat poštou, nebo zkonverotvané datovou schránkou. Adresa ČSSZ je Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, 225 08 (ČSSZ má vlastní PSČ), ID datové schránky: 49kaiq3

Neevidované doby se snažte doplnit co nejdříve. Pokud to necháte až na okamžik žádosti o důchod, může být shánění potřebných dokumentů velmi složité.

S doplněním neevidovaných dob máte možnost obrátit se na OSSZ v místě svého aktuálního trvalého bydliště, a to i v případě, že např. váš zaměstnavatel měl sídlo v jiném okrese. OSSZ zahájí šetření. I když sama ČSSZ nabádá pojištěnce k doplňování dob, z praxe víme, že úředníci OSSZ často odmítají požadavky na doplnění dob pojištění s tím, že máte přijít až před důchodem. Na to však nemají právo.

Průběžně můžete prokazovat doby pojištění, náhradní doby nebo vyloučené doby např. u chybějící doby pojištění ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti či studia. Jen doba péče o dítě do 4 let věku se dokládá výhradně při sepisování žádosti o penzi. To je jediný případ, kdy vás může úřednice odmítnout.

Šetření OSSZ můžete urychlit, pokud jste schopni doložit doklady relevantní k prokázání chybějící doby pojištění (stejnopis ELDP, pracovní smlouva, výpověď z pracovního poměru, výplatní pásky, výpis údajů o pojištění zdravotní pojišťovny apod.), nebo náhradní doby pojištění (např. potvrzení o studiu, index, vojenská knížka, potvrzení o výkonu civilní služby). Pokud jste si jistí, že máte k doložení všechny potřebné originály dokumentů, je nejrychlejší cesta poslat žádost o doplnění dob spolu s dokumenty rovnou na ústředí ČSSZ.

Obecně se mají doklady určené k doplnění chybějící doby pojištění předkládat v originále, který potvrzuje existenci i trvání doby důchodového pojištění. Na ČSSZ musíte zaslat originály nebo ověřené kopie vašich dokladů. Originály vám budou po zaevidování vráceny na adresu, kterou uvedete ve své žádosti o doplnění dob pojištění.

Doklady doporučujeme na ČSSZ zaslat v elektronické podobě pomocí datové schránky. Sami ji nemusíte mít, stačí zajít na kteroukoliv pobočku České pošty, která má přepážku Czech Point. Tam necháte udělat elektronickou konverzi dokumentů. Takto autorizované a zkonvertované dokument necháte přímo z Czech Pointu odeslat do datové schránky ČSSZ, která má adresu 49kaiq3. 

Samotné originály vám zůstanou a nemusíte se bát, že se cestou někde ztratí.

V příloze je vzor žádost o doplnění neevidovaných dob.

Žádost o doplnění neevidovaných dob.pdf

Vyšší důchod

Kontakt
Stodolní 794/21
Ostrava, 702 00
E-mail: info@vyssiduchod.cz
Telefon: +420 777 865 666

Jan Šimr - účetní

Jako účetní se s problematikou důchodů a sociálního pojištění potkávám u svých klientů OSVČ, kteří se mě často ptají na to, jak optimalizovat odvody na důchodové pojištění a tím výši své budoucího penze. 

Začal jsem se proto o důchodovou problematiku zajímat více do hloubky.

Liberty Finance

Pomáháme klientům s finančním plánováním na penzi. To kromě spoření a investic zahrnuje i problematiku optimalizace starobních důchodů. Protože jsme odborníky také na životní pojištění, je nám blízká i oblast invalidních důchodů. 

V problematice důchodů se neustále vzděláváme.


Garance vrácení peněz do 14 dní


Pomůžeme vám napravit chyby v důchodové evidenci


Propojili jsme zkušenost účetních a finančních poradců se světem informačních technologií