Vyšší důchod

zpět na výpis

  

Sirotčí důchod

Obrázek č.1

Sirotčí důchod je dávka z důchodového pojištění vyplácená dětem v případě smrti pojištěného. Hlavním účelem dávky je zachování životní úrovně nezaopatřeného dítěte.

Nezaopatřené může být dítě až do věku 26 let, pokud studuje. Jestli dítě nešlo po ukončení povinné školní docházky studovat, považuje se za nezaopatřené do 18. narozenin, pokud je v té době evidované na úřadu práce a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Nemusí se jednat pouze o úmrtí rodiče, ale jde o jakoukoliv osobu, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče. Nárok ale nevzniká po pěstounovi. Pokud zemřou dítěti oba rodiče, má nárok na sirotčí důchod po každém z nich. Sirotčí důchod, který je vyšší, bude náležet v plné výši, tj. ve výši základní i procentní výměry, a sirotčí důchod, který je nižší, bude náležet ve výši jeho procentní výměry. Za nezaopatřené není považováno dítě, které pobírá invalidní důchod třetího stupně.

Podmínky nároku sirotčího důchodu

Nárok na výplatu sirotčího důchodu vznikne vždy, pokud pojitštěný zemřel následkem pracovního úrazu, nebo když pobíral starobní, či jakýkoliv invalidní důchod. Jestli žádný z důchodů neměl, ověřuje se potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod. Od 1.1.2012 postačuje, když zemřelá osoba získala ke dni úmrtí alespoň polovinu doby pojištění potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod. Od 1.2.2018 platí další mírnější podmínky pro uznání sirotčího důchodu. 

V tabulce níže vidíte, jakou dobu pojištění musíte splnit, aby vše osiřelé dítě mělo nárok na důchod

 

Doplnění podmínek v roce 2018 přineslo změnu v tom, že se pro účely nároku sirotčího důchodu nepočítají náhradní doby pojištění, např. péče o dítě, studium apod. Počítají se jen doby výdělečné činnosti pojištěného, případně dobrovolná účast na důchodovém pojištění.

Pobírání sirotčího důchodu

Zjednodušeně se dá říci, že sirotčí důchod bude dítě pobírat pokud studujete. Máte-li prezenční studium, pobírání důchodu neovlivní vaše brigády. Můžete si přivydělat kolik chcete. Pokud studujete dálkově, ste omezení na výdělky, ze kterých se neodvádí sociální pojištění, což jsou zejména dohody o provedení práce do 10 000 Kč/měsíčně.

Vyšší důchod

Kontakt
Stodolní 794/21
Ostrava, 702 00
E-mail: info@vyssiduchod.cz
Telefon: +420 777 865 666

Jan Šimr - účetní

Jako účetní se s problematikou důchodů a sociálního pojištění potkávám u svých klientů OSVČ, kteří se mě často ptají na to, jak optimalizovat odvody na důchodové pojištění a tím výši své budoucího penze. 

Začal jsem se proto o důchodovou problematiku zajímat více do hloubky.

Liberty Finance

Pomáháme klientům s finančním plánováním na penzi. To kromě spoření a investic zahrnuje i problematiku optimalizace starobních důchodů. Protože jsme odborníky také na životní pojištění, je nám blízká i oblast invalidních důchodů. 

V problematice důchodů se neustále vzděláváme.


Garance vrácení peněz do 14 dní


Pomůžeme vám napravit chyby v důchodové evidenci


Propojili jsme zkušenost účetních a finančních poradců se světem informačních technologií